Địa Chỉ: 72 Đường B1 KĐT, Vĩnh Điềm Trung, Nha Trang
Khách Hàng: Công Ty Minh Long Thời Gian :
Phong Cách: Diện tích:
Số Phòng: 0 Số Tầng:
Phòng Ngủ: 0 Phòng Tắm: 0