BẢNG PHÂN TÍCH VẬT TƯ HOÀN THIỆN 
         
HẠNG MỤC CUNG ỨNG GÓI 2.000.000 VNĐ/M2 GÓI 2.200.000 VNĐ/M2 GÓI 2.700.000 VNĐ/M2 GHI CHÚ
GẠCH ỐP – LÁT
Gạch nền các tầng (TTC, Đồng Tâm, Bạch Mã,…) (CĐT tùy chọn mẫu gạch) Gạch 600×600 mờ
Đơn giá 200,000/m2
Gạch 600×600
Gạch bóng kính 2 da
Đơn giá 300,000/m2
Gạch 600×600
Gạch bóng kính TP
Đơn glá 400,000/m2
Len gạch KT 120×600 cắt từ gạch nền
Gạch nền sân thượng, sân trước-sau (TTC,Đồng Tâm, Bạch Mã,…) (CĐT tùy chọn mẫu gạch) Gạch 400×400 mờ
Đơn giá 130,000/m
Gạch 600×600 mờ.
Đơn giá 200,000/m
Gạch 600×600 mờ.
Đơn giá 250,000/m2
Không bao gồm gạch mái.
Gạch nền wc (TTC,Đồng Tâm, Bạch Mã…) (CĐT tùy chọn mẫu gạch) Gạch ốp theo mẫu
Đơn giá 130,000/m
Gạch ốp theo mẫu
Đơn giá 150,000/m
Gạch ốp theo mẫu
Đơn giá 200,000/m2
 
Gạch ốp tường wc (TTC,Đồng Tâm, Bạch Mã,..) (CĐT tùy chọn mẫu gạch) Gạch ốp theo mẫu
Đơn glá 150,000/m
Gạch ốp theo mẫu
Đơn giá 200,000/m
Gạch ốp theo mẫu
Đơn giá 250,000/m
Ốp cao < 2.6m Không bao gồm len.
Keo chà ron Khoán gọn cho công trình Khoán gọn cho công trình Khoán gọn cho công trình Khoán gọn cho công trình
Đá Ốp trang trí khác (Mặt tiền, sân vườn…) Không bao gồm CĐT chọn nhà cung cấp
Đơn giá 200,000/m
Khối lượng 20m2
CĐT chọn nhà cung cấp
Đơn giá 300,000/m2
Khối lượng 30m2
 
SƠN NƯỚC
Sơn nước ngoài nhà Sơn Maxilite (Jymec) Bột trét Việt Mỹ Sơn Spec (Nippon) Bột trét Expo Sơn Dulux (MyKolor) Bột trét Joton Khoán gọn cho CTrinh. Sơn ngoài trời: 2 lớp Matic, 1 lớp sơn lót, 2 lớp son phủ. Sơn trong nhà: 2 lớp Matic, 1 lớp sơn lót, 2
Sơn nước ngoài nhà Sơn Maxilite (Jymec) Bột trét Việt Mỹ Sơn Spec (Nippon) Bột trét Expo Sơn Dulux (MyKolor) Bột trét Joton
Sơn dầu cho cửa, lan can, khung sất bảo vệ Sơn Expo Sơn Expo Sơn Expo Bao gồm phụ kiện: Rulo, giấy nhám..
CỬA ĐI – CỬA SỔ
Cửa đi các phòng Cửa Nhôm hệ 700 Sơn tĩnh điện, kính 5ly (hoặc cửa nhựa Đàl Loan) Đơn glá < 1,800,000/bộ Cửa GỖ Công Nghiệp HDF
Đơn glá < 3,500,ooo/bộ
Cửa Gỗ căm xe, cánh dày 3.8cm, chỉ chìm hoặc cửa Nhựa lõi thép.
Đơn glá: 6,500,000/bộ
 
Cửa di WC Cửa Nhôm hệ 700 Sơn tĩnh điện, kính 5ly (hoặc cửa nhựa Đài Loan) Đơn giá < 1,500,000/bộ Cửa Nhôm hệ 1000 Sơn tĩnh diện, kính 5ly (hoặc cửa nhựa Đài Loan) Đơn giá < 2,500,000/mVbộ Cửa Gỗ căm xe, cánh dày 3.8cm, chỉ chim hoặc cửa Nhựa lõl thép.
Đơn giá: 5,200,000/bộ
 
Cửa mặt tiền chính (Mặt tiền, ban công sân thượng, sân sau…) Cửa Sắt mạ kẽm dày 1,4mm. Sơn dẩu, kính 5ly
Đơn giá: 1,250,000/m2
Cửa Sắt ma kẽm dày 1.4mm. Sơn tĩnh diện, mẫu giả gỗ. Kính 8 ly cường lực mài cạnh.
Đơn giá < 1,600,000/m2
Cửa Nhựa lõi thép gia cương1.2 ly, thanh Shide (SPARLEE), kính cường lực (Bao gồm phụ kiện). Đơn giá 2,000,000/m2  
Cửa sổ mặt tiền chính (Ban công sân thượng, sân sau…) Cửa Sắt mậ kẽm dày 1,4mm. Sơn dẩu, kính 5ly
Đơn giá: 1,250,000/m2
Cửa Sắt mạ kẽm dày 1.4mm. Sơn tĩnh diện, mẫu glả gỗ. Kinh 8 ly cường lực mài cạnh.
Đơn glá < 1,600.000/m2
Cửa Nhựa lõi thép gia cương1.2 ly, thanh Shlde (SPARLEE), kính cường lực (Bao gồm phụ kiện). Đơn glá 2,000,000/m2  
Khung sắt bảo vệ ô cửa sổ (Chỉ bao gồm hệ thống cửa mặt tiền) Sắt hộp 20x20x1.0mm sơn dẩu, mẫu đơn giản
Đơn giá: 200,000/m2
Sắt hộp 20x20x1.0mm mạ kẽm sơn dầu. Mẫu chỉ định
Đơn giá: 300,000/m2
Sắt hộp 20x20x1.0mm mạ kẽm sơn dầu. Mẫu chỉ định
Đon glá < 450,000/m2
 
Khóa cửa phòng, cửa chính, cửa ban công, ST Khóa tay nắm tròn
Đơn giá: 200,000/cál
Khóa tay gạt
Đơn giá: 350,000/cái
Khóa tay gạt cao cấp
Đơn giá: 450,000/cái
Các hệ cửa nhựa lõi thép không cung cấp ổ khóa
Khóa cửa WC Khóa tay nắm tròn
Đơn giá: 150,000/cál
Khóa tay gạt
Đơn glá: 250,000/cái
Khóa tay gạt cao cấp
Đơn glá: 350,000/cái
Các hệ cửa nhựa lõi thép không cung cấp Ổ khóa
CẨU THANG
Lan can cẩu thang Un can sắt hộp 14x14x1.0mm, mẫu don giản
Đơn giá: 300,000/md
Lan can Sắt hộp 20x20x1 .Omm, mẫu chi dịnh
Đơn giá: 500,000/md
Lan can Kinh cường lực 10ly,Trụ Inox 304
Đơn giá: 1,000,000/md
 
Tay vịn cầu thang Tay vịn gỗ xoan dào D50 Không trụ Tay vịn gỗ căm xe 60×80 1 Trụ
Đơn giá tay vịn: 450,000/md
Đơn giá trụ: 1,800,000/cái
Tay vịn gi cam xe 60×80 1
Trụ Bon giá tay vịn: 450,000/md Bon giá trú: 1,800,000/cái
 
Mặt cầu thang, len cẩu thang. Đá Bình Định
Đơn giá: 400,000 VNĐ/m2
Đá Đen Ẩn Độ
Đơn giá: 800,000 VNĐ/m2
Đá Marble, Kim sa.
Đơn glá: 1,200,000 VNĐ/m2
 
ĐÁ GRANIT
Đá Granit ngạch cửa Đá Bình Định
Đơn giá: 95,000 VND/md
Đá Đen Ấn Độ
Đơn glá: 110,000 VND/md
Đá Marble, Kim sa.
Đơn glá:130,000 VND/md
 
Đá Granlt tam cấp (Nếu có) Đá Binh Định
Đơn giá: 400,000 VND/m2
Đá Den Ấn Độ
Đơn giá: 800,000 VND/md
Đá Marble, Kim sa.
Đơn giá: 1,200,000 VND/m2
 
Đá Granit măt tiền Tầng Trệt Không bao gồm. Đá Đen Ấn Độ
Đơn giá: 800,000 VND/md
Đá Marble, Kim sa.
Đơn giá: 1,200,000 VND/m2
 
THIẾT BỊ ĐIỆN
Vỏ tủ diện Tổng và tủ điện Tầng (loại 4 dương) SINO SINO SINO  
MCB, Công tắc, ổ cắm SINO 1 phòng 4 công tẳc. 4 ổ cám PANASONIC 1 phòng 4 cống tác, 4 & cắm PANASONIC 1 phòng 4 công tắc, 4 ổ cẩm  
ổ cắm diện thoại, internet, truyền hình cáp SINO Mỗi phòng 1 cál PẠNASONIC Mỗi phòng 1 cái PẠNASONIC Mỗi phòng 1 cái  
Đèn thắp sáng trong phòng, ngoài sân Đèn máng dơn 1.2m Phiplips 1 bóng, mễl phòng 1 cải (hoặc tương đương 4 bóng đèn led tròn) Đèn máng dơn 1.2m Phiplips 1 bóng, mỗi phòng 1 cái (hoặc tương dương 6 bống dèn led tròn) Đèn máng dơn 1.2m Phiplips 1 bóng, mỗi phòng 1 cái (hoặc tương đương 8 bóng đèn led tròn)  
Đèn vệ sinh Đèn mâm ốp trần, mỗi wc 1 cái, Đơn giá: 150,000 VND/cái Đèn mâm ốp trấn, mỗi wc 1 cái,
Đơn giá: 300,000 VND/cái
Đèn mâm ốp trần, mỗi wc 1 cái, Đon giá: 400,000 VND/cái  
Đèn cẩu thang CĐT chọn mẫu, mỗi tầng 1 cái
Đơn giá: 150,000 VND/câi
CĐT Chọn mẫu, mỗi tầng 1 cái
Đơn giá: 300,000 VND/cái
CĐT chon mẫu, mỗii tầng 1 cái
Đơn giá: 400,000 VND/cái
 
Đèn led tròn trang trí Trẩn Thạch Cao Không bao gồm. Thêm 4 bóng/Phòng Thêm 6 bóng/Phòng  
Đèn hắt trang trí Trẩn Thạch Cao Không bao gồm. 4 bóng 1m2 (hoặc 10m led dây)/Phòng 6 bóng 1m2 (hoặc 10m led dây)/Phòng  
THIẾT BỊ VỆ SINH- NƯỚC
Bàn cẩu (CĐT tùy chọn nhà cung cấp ) Đơn giá: 2,500,000/cái Đơn giá: 3,500,000/cál Đơn giá: 4,500,000/cál 1WC/1 Cái
Lavabo + bộ xả (CĐT tùy chọn nhà cung cíp ) Đơn giá: 850,000/cái Đơn giá: 1,500,000/cái Đơn giá: 2,000,000/cál 1WC/1 cái
Vòi xả lavabo (nóng lạnh) (CĐT tùy chọn nhà cung cấp ) Đơn giá: 450,000/cál Đơn giá: 650,000/cál Đơn giá: 900,000/cái 1WC/1 cái
Vòi xả sen wc (nóng lạnh) (CĐT tùy Chọn nhà cung cấp ) Đơn giá: 1,000,000/cái Đơn giá: 1,200,000/cái Đơn giá: 1,500,000/cái 1WC/1 cái
Vòi Xịt wc (CĐT tuy chọn nhà cung cấp ) Đơn giá: 150,000/cál Đơn giá: 200,000/cál Đơn giá: 250,000/cái 1WC/1 cái
Vòi sân thượng,ban công.sân (CĐT tùy chon nhà cung cấp ) Đơn giá: 100,000/cál Đơn giá: 120,000/cál Đơn giá: 150,000/cái 1WC/1 cái
Các phụ kiện trong wc (Gương soi, móc treo đổ, kệ xà bông..) Đơn giá: 500,000/cái Đơn giá: 700,000/cái Đơn giá: 900.000/cái  
Phễu thu sàn Inox chống hôi Inox chống hôi Inox chống hôi cao cấp  
Cầu chắc rác Inox Inox Inox cao cấp  
Chậu rửa chén (CĐT tùy chọn nhà cung cấp ) Đơn giá: 1,300,000/cái Đơn giá: 1,500,000/cái Đơn giá: 2,000,000/cái  
Vòi rửa Chén (CĐT tùy chọn nhà cung cấp ) Đơn giá: 300,000/cál Đơn giá: 500,000/cál Đơn giá: 1,000,000/cái  
Bồn nước Inox Đại Thành 1000 lít Đại Thảnh 1500 lit Đại Thành 2000 lít  
Máy bơm nước Panasonic – 200W Panasonic – 200W Panasonic – 200W  
Hệ thống ống NLMT Ống Vesbo, theo thiết kế ông Vesbo, theo thiết kế ống Vesbo, theo thiết kế  
Máy nước nóng NLMT Không bao gồm Đại Thành, Hướng Dương 1501 Đơn glá: 5,000,000/cái Đại Thành, Hướng Dương 180 Đơn glá: 7,000,000/cái  
Hệ thống ống máy lạnh Ống Thái Lan 7gem 1 HP Khối lượng 30m
Đơn giá: 200,000/md
Ống Thái Lan 7gem 1 HP Khối lượng 50m
Đơn giá: 200,000/md
Ống Thái Lan 7gem 1 HP Khối lượng theo thiết kế.
Đơn giá: 200,000/md
 
HẠNG MỤC KHÁC
Thạch cao trang trí (Khung, tấm Vĩnh Tường) Khối Lượng 100m2 (Khung M29 Vinh Tường, Tấm Gyproc Vĩnh Tường)
Đơn giá: 120,000/m2
Khối lượng theo thiết kế(Khung TK4000 Vĩnh Tương, Tấm Gyproc Vĩnh Tuồng)
Đơn giá: 135,000/m2
Khối lượng theo thiết kế (Khung Alpha 4000 Vĩnh Tường, Tấm Gyproc Vĩnh Tường)
Đơn giá: 150,000/m2
 
Giấy dán tường Hàn Quốc Chưa bao gổm Khối lượng 30m2 ( 2 cuộn) Khối lượng 60m2 ( 4 cuộn)  
Lan can, ban công Lan can sắt hộp, mẫu đơn giản Đơn giá: 450,000/md Lan can sắt hộp, mẫu đơn giản
Đơn glá: 550,000/md
Lan can kính cường lực 10ly, trụ Inox 304
Đơn giá: 1,000,000/md
 
Tay vịn lan can, ban công Lan can sắt hộp, mẫu đơn giản Đơn giá: 150,000/md Lan can sắt hộp, mẫu đơn giản
Đơn giá: 250,000/md
Tay vịn Inox
Đơn glá: 350,000/md
 
Cửa, Cổng Cửa sắt sơn dẩu, mẫu đơn giản Đơn giá: 900,000/m2 Cửa sất sơn dầu, mẫu chỉ định
Đơn giá: 1,200,000/m2
Cửa sắt sơn dẩu, mẫu chỉ định Đơn giá: 1,500,000/m2  
Khung sắt mái lấy sáng cầu thang, lỗ thông tầng Sắt hộp 20x20x1.0mm Tấm lộp Polycabonat NISSAN (21×5.8)
Đơn giá khung sắt 400,000/m2
Đơn glá Tấm Polycabonat NISSAN (2.1X5.8) 950,000/ 1tấm
Sít hộp 20x20x1.2mm Tấm lộp Kinh cuông lực 8ly
Đơn giá khung sắt 550,000/m2
Đơn giá Kính cường lực 8ly 650,000/m2
sắt hộp 25x25x1,2mm Tấm lợp Kính cường lực 10ly
Đơn giá Kính cường lực 8ly
 
CÁC HẠNG MỤC KHÁC KHÔNG NẰM TRONG BÁO GIÁ  – CĐT SẼ THỰC HIỆN BAO GỒM CẢ NHÂN CÔNG – VẬT TƯ
Máy nước nóng trực tiếp, gián tiếp Vật liệu hoàn thiện các vách trang trí ngoài sơn nước
Cửa cuốn, cửa kéo Đèn chùm trang trí, đèn trụ cổng, đèn chiếu tranh
Tủ kệ bếp, tủ âm tường Các thiết bị gia dụng (Máy lạnh, bếp gas, hút khói v.v)
Các thiết bị nội thất (giường, tủ, kệ, quầy bar v.v) Các loại sơn khác ngoài sơn nước, sơn dầu, sơn gai, sơn gấm,…
Sân vườn, tiểu cảnh Các hạng mục khác ngoài Bảng Phân Tích vặt tư hoàn thiện
Các phụ kiện wc khác theo thiết kế ( Bồn tắm, tắm kính,…)  
         
Ghi chú:        
Báo giá trên chưa bao gồm thuế GTGT. Toàn bộ vật tư hoàn thiện tại công trình sẽ đo CĐT chọn mẫu trước khi nhập vế công trình.    
CĐT được quyền chọn mẫu mã vật tư tại bất kỳ Showroom vật liệu xây dựng nào trong địa bàn TP.HCM. Trường hợp CĐT không có thời gian đi lựa chọn mẫu mã thì phòng vật tư sẽ cung cấp mẫu mã cho CDT xem và chọn lựa.
Để không phát sinh chl phí, CĐT nên chọn vật tư có đơn glá tương ứng đơn glá chi tiết trên. CĐT sễ được hoàn lại chi phí chênh lệch giảm nếu chọn vật tư có đơn giá thấp hơn bảng phân tích chi tiết trên và ngược lại sẽ bù cho công ty khi chọn đơn giá cao hơn theo khối lượng thực tế nhập về.
Thương hiệu cung cấp mang tính tham khảo, CĐT có thể chọn bất kỳ thương hiệu nào theo nhu cầu.      
Đối với cấc hạng mục vật tư khấc nằm ngoài bảng phân tích trên CĐT vui lòng liên hệ công ty để có báo giá.    
Đơn glá trên chỉ áp dựng cho nhà tlêu chuẩn một mặt tiển và có tổng diện tích xây dựng >250m2. (Nhà ở dân dụng tiêu chuẩn là dạng nhà ô gla dinh có diện tích mỗl tầng 60 – 80 m2, hình dáng khu đất đơn giản, tương ứng 2PN+2WC cho mỗi lầu.
Đôi với công trình đặc thù khác hoặc có tổng diện tích xây dựng <250m2, công ty sẽ báo giá trực tiếp theo hình thức dự toán.    
Đơn glá trên áp dụng từ ngày 01/04/2018 dến ngày 31/12/2018 hoặc có thông báo khác.